Home
Coaching
De coach
personal coaching
Interessante links
Nieuws
Contact
Algemene Voorwaarden
Sitemap
Route

HOME    

 

 

Coaching

Uitgangspunt en Visie:

‘Mensen zijn als diamant zo bijzonder, pas wanneer je de facetten hebt geslepen zie je de werkelijke kwaliteiten en schoonheid!’ 

Uiteindelijke kwaliteit en schoonheid komt van binnen uit. Door ons leven en werken  vertroebelt er veel en kunnen er ruwe laagjes over ons heen komen, veranderen bepaalde (gedrags-) stijlen, worden we meer óf minder effectief , verandert onze kijk op de de dingen om ons heen of op ons zelf, of belemmert persoonlijke groei etc. Coaching is een goed middel om er voor te zorgen dat we op een effectieve manier onze kwaliteiten weer 'zichtbaar' maken en kunnen inzetten!

 

Werkvormen:

In alle vormen van coaching welke de coach van 3Facet Coaching biedt, zijn  verschillende werkvormen het uitgangspunt  waarvoor 3Facet Coaching staat, namelijk middels 3 facetten:  Advisering en  Begeleiding en zo nodig Counseling.
 
Centraal in deze ondersteuning staat de gecoachte oftewel het individu zelf als ‘de zichzelf lerende en inzichtbiedende  mens’, veelal  in context met zijn of haar omgeving. De gecoachte heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid voor het welslagen van de beoogde doelen. Dat betekent ook dat de gecoachte vrijwillig aan het coachingtraject deelneemt  en na het zogenaamde kennismakings- c.q. intakegesprek zelf de keuze maakt en verantwoordelijkheid draagt of hij of zij verder wil gaan met het coachingtraject.  

De coach  inspireert, motiveert, adviseert, houdt een spiegel voor en biedt in veel gevallen de tools aan om datgene te bereiken wat men vooraf heeft afgesproken. 3Facet Coaching is geen hulpverlening, maar biedt begeleiding en ondersteuning vanuit een grote betrokkenheid op de gecoachte, waarbij tevens gewerkt wordt vanuit het 'no-nonsens' principe.


In arbeidsorganisaties
:

3Facet Coaching biedt verschillende vormen van coaching voor het bedrijfsleven aan medewerkers, managers en directieleden van kleine en (middel-) grote arbeidsorganisaties.  Met als doel om tot keuzes, effectiviteit en dus tot optimale prestaties te komen in het eigen functioneren, in het functioneren van het team en/of van de organisatie.
De verschillende coachingvormen die 3Facet Coaching aan organisaties biedt zijn:

 

Voor particulieren:

Mensen die  in de privésituatie  hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten en dit niet via hun werkgever willen laten lopen,  kunnen gebruik maken van de diensten van  3Facet Coaching.  Persoonlijke effectiviteit kan zijn in relatie tot zichzelf, hun partner, de kinderen,  de balans privé-werk, de (sport-)vereniging, levensbeschouwing, etc, etc. In dit geval wordt er gesproken van:

 

Het coachingtraject:

Na het intake- c.q. kennismakingsgesprek (2 uur) met de gecoachte, beslaan de meeste trajecten ± 5 á 6 sessies van 1,5 uur. Daarin zijn voorbereiding en nawerk van de coach meeberekend. De meeste sessies vinden wekelijks, dan wel om de week plaats. Indien gewenst, kan er een verlenging van 3 extra sessies plaatsvinden.  


Zowel na het intakegesprek, als na het laatste eindgesprek vindt er een schriftelijke korte rapportage plaats naar de opdrachtgever. Dit gebeurt enkel met instemming van de gecoachte en met in achtneming van de vertrouwelijkheid. In deze rapportages staan de bevindingen en de werk-doelen geformuleerd en het uiteindelijk resultaat en eventuele adviezen naar de toekomst.
Bij coaching aan particulieren vindt er geen schriftelijke rapportage plaats of dit moet met elkaar afgesproken zijn. Wel zijn er natuurlijk mondelinge rapportages en terugkoppelingen aan de gecoachte zelf.

 

 

3Facet Coaching
info@3facetcoaching.nl